We hebben een nieuwe OR!


We kondigden het al aan in de vorige WeHighlights: afgelopen maart waren er verkiezingen voor de OR, de Ondernemingsraad. De stembussen zijn gesloten, de stemmen geteld en de namen van de OR-leden voor de komende drie jaar zijn bekend – meteen een mooie aanleiding voor een korte Q&A over de OR.

Welke werkzaamheden vervult de OR van Wärtsilä Nederland?

De OR behandelt adviesaanvragen en instemmingsaanvragen, praat mee over zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM), vaardigt leden af naar de Europese Ondernemingsraad van Wärtsilä en heeft inzage in de financiële rapportage van Wärtsilä Nederland om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen. De OR verdeelt de werkzaamheden over vaste en deelcommissies, die in onderling overleg worden samengesteld. Zo oefen je als OR-lid belangrijke invloed uit op de organisatie van Wärtsilä Nederland.

Wat is de invloed van de OR bij adviesaanvragen?

De OR gaat na ontvangst van een adviesaanvraag over zaken die gevolgen hebben voor Wärtsilä Nederland (bijvoorbeeld een organisatiewijziging) in gesprek met de bestuurder, de managing director van Wärtsilä Nederland. Na dit gesprek en een eigen onderzoek brengt de OR advies uit aan de bestuurder. Hij informeert de OR over de uiteindelijke beslissing en licht toe wat met het advies van de OR is gebeurd. Volgt de bestuurder een OR-advies niet, kan de OR de casus voorleggen aan de rechter.

Wat is de invloed van de OR bij instemmingsaanvragen?

Instemmingsaanvragen betreffen bijvoorbeeld regelingen op grond van pensioenovereenkomsten, over winstdelingsregelingen of arbeidstijden enzovoorts. Als de OR niet instemt met een regeling die de bestuurder voorstelt, dan kan het voorstel niet uitgevoerd worden.

Doet de OR nog meer voor medewerkers?

Bij reorganisaties stellen de vakbonden samen met Wärtsilä Nederland het sociaal plan vast. Als OR-lid zit je hier bovenop en adviseer je. Zo ben medeverantwoordelijk voor de toekomst van Wärtsilä Nederland én voor al je collega’s – die vertrekken en die blijven.


Na de afgelopen verkiezingen (maart 2018) zijn volgens het geldende OR-reglement de volgende personen verkozen tot zitting in de OR voor de komende 3 jaar:


 • Marcel Labordus
 • Willem Eckhardt
 • Johan Broersma
 • John de Vries
 • Izaak Wagner
 • Menno Sonnema
 • Jacco Verschoor
 • Louis van der Velden
 • Willem Meijst
 • Arnoud Dinslage
 • Gerrit Zwier
 • Jeroen van Loo
 • Jeroen van den Akker

CONTACT

Vragen? Iets te bespreken?

Stuur een mail naar or.wnl@wartsila.com en je krijgt gegarandeerd antwoord.