WÄRTSILÄ ENERGY

Wärtsilä maintenance agreement voor het AMC ziekenhuis in Amsterdam

‘Wij zorgen gewoon dat het werkt’

Na vijf jaar onderhoud hebben te verricht aan de warmtekrachtcentrale van het AMC is onlangs – vlak na de grote stroomstoring rond Amsterdam – het onderhoudscontract tussen Wärtsilä en het AMC met nog eens zes jaar verlengd.

Veel bedrijven zullen het hun worst nightmare noemen: stroomuitval. Maar voor een groot ziekenhuis is het misschien nog wel méér dan dat – daar staan immers levens op het spel. Daarom besloot het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam dertig jaar geleden tot de aanleg van een eigen warmtekrachtcentrale – met motoren van Wärtsilä. De centrale wekt in noodsituaties elektriciteit op, maar toch is dat voor het ziekenhuis bijna bijzaak; de primaire functie is het produceren van warmte voor verwarming en voor de productie van stoom. Dat laatste is van levensbelang voor een ziekenhuis, waar veel met hoge temperatuur moet worden gereinigd en ontsmet.


Een aantal jaar geleden is de centrale vernieuwd, waarbij drie moderne 12V 32DF-motoren werden geïnstalleerd, opnieuw van Wärtsilä. Eric Kloosterziel, general manager agreement sales bij Wärtsilä: ‘Bij de ingebruikname van de vernieuwde centrale in 2013 hebben wij met het AMC een onderhoudscontract afgesloten voor alle service welke boven het dagelijks onderhoud door eigen technici van het AMC uitstijgt. Dat contract was op uurbasis en liep begin 2018 op zijn eind; tijd om eind 2017 te gaan praten over verlenging.’

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam - foto: mmek.nl

VASTE ONDERHOUDSKOSTEN

Het AMC wilde wel verder met Wärtsilä. Maar hoe? En voor hoe lang? Op welke voorwaarden? Kloosterziel: ‘Het AMC vroeg ons of wij een goede oplossing konden voorstellen. Kijk, dan kun je heel pushy een zo uitgebreid mogelijk contract proberen te verkopen, maar wij zijn in gesprekken juist heel precies de behoeften van het AMC gaan inventariseren, om daar een inhoudelijk sterk voorstel op af te stemmen. Natuurlijk had men intern ook bekeken of de eigen technici niet meer zouden kunnen doen. Maar de conclusie was: wat Wärtsilä doet, zouden wij zelf niet beter kunnen. Na onze lange gezamenlijke geschiedenis is dat toch een opsteker.’


Uiteindelijk heeft Wärtsilä een voorstel neergelegd voor een nieuw contract voor zes jaar, tegen een vast bedrag per draaiuur. Inclusief alle reiskosten van technici en vrachtkosten. En inclusief een deel van mogelijke onvoorziene kosten. Kloosterziel licht toe: ‘Onze contractmanager Igor Pejic is als single point of contact de spin in het web tussen het AMC en Wärtsilä. Hij regelt alles wat met het contract te maken heeft. Zo hebben we constante condition monitoring op de installatie, waardoor Igor zicht op mogelijke toekomstige storingen en tijdig kan ingrijpen. Zo heeft hij grip op mogelijke ongeplande verstoringen en kosten. Verder verzorgt Igor alle logistieke-, plannings-, en organisatorische taken die te maken hebben met het onderhouden van de installaties. Dat zorgt voor rust in de organisatie van de klant.’


AANGETOOND BEDRIJFSZEKER

De vaste kosten per draaiuur resulteren in zo goed als gelijkmatige jaarlijkse kosten. Dit is van absolute meerwaarde voor de klant, want daardoor worden de onderhoudskosten gelijkmatig uitgespreid over zes jaar. Zeker voor een niet-commercieel bedrijf als een ziekenhuis is dat van groot belang. Kloosterziel: ‘Je kunt jaren hebben met weinig kosten, maar is een grote onderhoudsbeurt nodig, dan kan dat enorm in de papieren lopen. Voor semi-overheden zijn dergelijke schommelingen op de balans onwenselijk. De constructie die we nu zijn overeengekomen combineert een constante flow van kosten met bedrijfszekerheid.’


Dat laatste is onlangs aangetoond, toen eind april van dit jaar de regio Amsterdam werd getroffen door een grote stroomstoring waarvan zelfs Schiphol zwaar te lijden had. De krachtcentrale van het AMC deed wat hij moest doen: het ziekenhuis van noodstroom te voorzien en de belangrijkste functies in stand houden.


Kloosterziel: ‘In feite ontzorgen wij het ziekenhuis wat betreft het totale onderhouds- en kostenplaatje en zorgen we gewoon dat het werkt. Peace of mind, noemen wij dat.’


DUURZAAM

De Wärtsilä 12V32DF-motoren zijn dual fuel-motoren, die zowel kunnen draaien op diesel als op gas. Maar de intentie is dat ze alleen gas gebruiken – dat is schoner en milieuvriendelijker dan diesel. Maar hoe moeten we gasmotoren zien in het kader van de energietransitie waarbij Nederland langzaam maar zeker minder gas moet gaan gebruiken? Dat is een terechte vraag die ook het AMC zichzelf stelt. Reden voor Wärtsilä om ook vast na te denken over andere Smart Energy-oplossingen voor de langere termijn, zoals battery storage en zonne-energie.

SMART ENERGY


Wereldwijd komt er steeds meer vraag naar hernieuwbare en zelf opgewekte energie, die betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar is. Het is nog een hele uitdaging in die energie te voorzien. Keyword hierbij is Smart Energy: het intelligent koppelen van onderdelen uit de energievoorzieningketen, zodanig dat de basisstroomvoorziening altijd in stand blijft, ondanks schommelingen in de netspanning. Wärtsilä zit bovenop deze ontwikkelingen en werkt aan systemen die pieken en dalen kunnen opvangen. Zo dragen ook wij bij aan een duurzame samenleving.


Lees hier meer over de Wärtsilä Power Plant Selector. Binnen een paar klikken krijg je beter inzicht in welke elektriciteitsinstallatie mogelijkheden biedt. Op basis van deze gegevens kan Wärtsilä assisteren in een passende oplossing. Meer weten? Neem contact op met Eric Kloosterziel, General Manager Agreement Sales via eric.kloosterziel@wartsila.com