Voor meer informatie neem contact op met:

Niek Aarts, General Manager Field Service Benelux

niek.aarts@wartsila.com

VEILIG (LEREN) WERKEN MET GAS

Het werk met gassystemen – op schepen en op het vasteland – brengt risico’s met zich mee. Dat bleek onlangs nog eens, toen er een klep losschoot van een systeem dat niet drukvrij bleek te zijn.

Het liep gelukkig goed af, maar het incident was wel aanleiding voor de ontwikkeling van een safety flash, gebaseerd op onze TOM-veiligheidscampagne. Ook werken we aan een extra safety training, specifiek voor gassystemen, die nog voor de zomer beschikbaar komt voor alle servicemonteurs.

MELD INCIDENTEN IN WECARE

De situatie met de gasklep is meteen gemeld in WeCare. In dit systeem verzamelen we informatie en volgen we meldingen rondom alle incidenten die de veiligheid of de gezondheid van onze medewerkers bedreigen. Het is heel belangrijk dat een melding zo compleet mogelijk wordt ingevuld, zodat we er gerichter follow up aan kunnen geven en nieuwe onveilige situaties kunnen voorkomen. Kantoor-, field- en werkplaatsmedewerkers kunnen ook gebruik maken van de Synergy Life-app. Ook de Mobility-app heeft een voorziening voor veiligheidsissues.