WÄRTSILÄ

LIFE-SAVING RULES

Tijdens de Safety Day in maart hebben we de tien levensreddende regels (‘life saving rules’) van Wärtsilä geïntroduceerd.

Deze regels zijn ingesteld in lijn met onze nul ongevallen doelstelling om iedere medewerker, betrokkene bij werkzaamheden en zelfs gezinsleden te beschermen tegen ernstig letsel of zelfs een dodelijk ongeval.

De regels zijn opgesteld op basis van ervaringen die zijn opgedaan bij dodelijke ongevallen en levensbedreigende incidenten die de afgelopen jaren tijdens Wärtsilä-werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

De life-saving rules

OVER DE LIFE-SAVING RULES VAN WÄRTSILÄ

  • Wees ervan bewust dat je de verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebt om in te grijpen en het werk stil te leggen als je opmerkt dat de life saving rules niet worden nageleefd of wanneer er andere onveilige activiteiten plaatsvinden: stop and care.
  • Weet dat Wärtsilä geen enkele overtreding van de life-saving rules tolereert waar dan ook ter wereld en iedere Wärtsilä-vestiging beschikt over een disciplinaire procedure om veiligheidsovertredingen volgens een wereldwijde toolbox af te handelen.
  • De life-saving rules zijn een aanvulling op bestaande veiligheidsbeheersystemen, -programma's en -beleid, zoals het alcohol- en drugsbeleid.

VEILIGHEID IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN IEDEREEN

Ga een gesprek aan met je leidinggevende als er uitdagingen zijn om deze regels te volgen of als je vragen hebt over maatregelen die kunnen worden toegepast in geval van niet-naleving of inbreuk op de levensreddende regels.


Naast je leidinggevende kun je voor advies ook terecht bij de QEHS afdeling: Gerrit Bargeman (gerrit.bargeman@wartsila.com), Twan Takken (twan.takken@wartsila.com), of een QEHS medewerkers op jouw lokatie.