Colofon

We zijn benieuwd naar wat je ervan vindt. Commentaar en suggesties helpen ons om in de toekomst onze lezers te bieden waar ze behoefte aan hebben. Je kunt een email sturen naar: sabine.bonenkamp@wartsila.com


Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen in dit magazine zijn eigendom van Wärtsilä.

WeHighlights magazine is een publicatie van Wärtsilä Netherlandsen komt twee keer per jaar uit: in juni en december.


UITGEVER

Wärtsilä Netherlands B.V


EINDREDACTIE EN CREATIE

Communications Wärtsilä Netherlands B.V. Sabine Bonenkamp, Manager Marketing & Communications

Koen Doggenaar, Digital Marketing Officer

With thanks to various Wärtsilä Netherlands B.V. employees


Concept en realisatie: Most Remarkable, Sabine Bonenkamp


Fotografie: Wärtsilä, Edith Paol


Tekst: verschillende schrijvers van TwentyFour7, Sabine Bonenkamp, Brenda Scholten


Vertaling: Exito Vertaalbureau

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd. Geen enkele reproductie van welk deel van deze uitgave dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden, en worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. De gepubliceerde informatie is te goeder trouw opgenomen en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties door te voeren op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.