Emissies – wat moet ik weten?

Wärtsilä werkt aan emissiereductie

De nieuwe regels voor emissies vliegen je om de oren en overal wordt geschermd met termen als CO2, methaan, NOx, fijnstof. Maar waar staan die begrippen voor? Wat is NOx, wat SOx? Waar moet de scheepvaart rekening mee houden? En hoe kan Wärtsilä daarbij helpen?


Scroll naar beneden voor onze oplossingen ↓

“Grofweg kun je twee categorieën uitstoot onderscheiden: lokale emissies en broeikasgassen,” aldus Sebastiaan Bleuanus, general manager Research Coordination & Funding portfolio, Technology Strategy & Innovation bij Wärtsilä.

“De lokale emissies zorgen ter plekke voor kortetermijnproblemen. Bijvoorbeeld stikstofoxiden en zwaveloxiden, ook wel aangeduid met NOx en SOx, én fijnstof hebben meteen effect op de gezondheid van de mensen ter plaatse.

De tweede categorie bestaat uit broeikasgassen als koolstofdioxide en methaan, oftewel CO2 en CH4. Dit type uitstoot leidt tot wereldwijde langetermijnproblemen, zoals de klimaatverandering door de opwarming van de aarde, inclusief de zware buien van de afgelopen jaren. De scheidslijn tussen beide categorieën is niet zo scherp als ik nu schets. Zo kunnen kleine deeltjes in de lucht de opwarming van de aarde afremmen, omdat de straling van de zon afketst op het stof. Maar lokaal leiden dezelfde deeltjes tot gezondheidsproblemen.”

LOKALE EMISSIES

  • NOx (stikstofoxiden): veroorzaken smog en gezondheidsproblemen en leiden tot verzuring en overbemesting van de natuur.
  • SOx (zwaveloxiden): veroorzaken zure regen en bevorderen de vorming van fijnstof.
  • Fijnstof: de luchtvervuiling die bijdraagt aan het ontwikkelen van longkanker en andere gezondheidsklachten.

BROEIKASGASSEN

  • CO2 (koolstofdioxide): veroorzaakt mede de opwarming van de aarde.
  • CH4 (methaan): veroorzaakt mede de opwarming van de aarde. Per saldo 28 keer zo schadelijk als CO2, maar in absoluut volume veel minder aanwezig.

Vul het formulier in om de presentatie 'Emissies en Wärtsilä-motoren' te downloaden.

De mens en de emissies

De meeste emissies worden veroorzaakt door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van brandstoffen, grootschalige veeteelt, ontbossing enzovoort. Sebastiaan: ‘‘De uitstoot is een vaststaand feit. Het is de vraag hoe we erop reageren. Er zijn verschillende opties. Zo zouden we symptomen kunnen bestrijden, door bijvoorbeeld in reactie op de zware buien voortaan rijst te verbouwen in plaats van aardappels. Maar het heeft de voorkeur om het emissieprobleem bij de bron aan te pakken. De effecten van de uitstoot zijn nu eenmaal oneerlijk verdeeld: arme bevolkingsgroepen draaien veel meer op voor de gevolgen dan rijke bevolkingsgroepen.’’


De scheepvaart en de emissies

Zo’n 3% van alle broeikasgasemissie wordt veroorzaakt door de scheepvaart. Dat is net zoveel als de totale emissie van een groot land als Duitsland. Zonder nieuwe regelgeving zou die uitstoot tussen 2008 en 2050 met 200 tot 250% groeien. Sebastiaan: ‘‘Andere sectoren werken hard aan het omlaag brengen van hun uitstoot. Dus stel dat de scheepvaart niet zou veranderen, dan zou dat aandeel van 3% stijgen tot ergens tussen de 6 en 10%.’’


Er moet iets gebeuren

‘‘Wärtsilä streeft daarom naar een vermindering van de milieu-impact van haar motoren. Zo genereren onze aardgasmotoren al 85% minder methaanuitstoot dan in 1993 en stoten ze 12-30% minder broeikasgassen uit dan vergelijkbare HFO- of LFO-dieselmotoren.’’


Stroom?

Varen op batterijen is voorlopig niet dé oplossing voor lange afstanden, zegt Sebastiaan. ‘‘Onder bepaalde omstandigheden bij korte afstanden wel, we kunnen bijvoorbeeld een ferry al maximaal dertig minuten laten varen. Met de wireless charging en autodocking technologie maken we dit mogelijk. Ook de binnenvaart zou gebruik kunnen maken van batterijen voor voorstuwing. Maar om een containerschip van Shanghai naar Rotterdam te laten varen heb je een paar miljard aan batterijen nodig en eenmaal in de haven moet je twee weken stilliggen om weer op te laden, of al die batterijen wisselen. De technologie schrijdt wel voort, maar niet zo snel dat batterijen in 2030 al de oplossing zullen zijn.’’

Gas dan?

Gas kan dienstdoen als transitiebrandstof. Het hoofdbestanddeel van gas (LNG) is methaan. Of dit methaan nu uit de bodem komt of uit biomassa maakt voor de toepassing niet uit. Varen op gas draagt bij aan verminderde broeikasgasemissie, omdat de kleine hoeveelheid methaanuitstoot niet opweegt tegen de reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele brandstoffen. Bovendien is de SOx-uitstoot praktisch afwezig en veroorzaakt gas tot 90% minder NOx- en fijnstofemissie dan diesel, waardoor de luchtkwaliteit er lokaal enorm op vooruit gaat. Wel vereist varen op gas investeringskosten in de infrastructuur en is gas niet overal beschikbaar. Sebastiaan: ‘‘Is gas de enige oplossing? Nee. Is gas een goede oplossing? Ja!’’ Bekijk het interview met Bram Kruyt, Directeur Binnenvaart bij Wärtsilä, over onze Dual Fuel motoren en LNGPac.

Elektrisch of hybride?

Wärtsilä ontwikkelt hypermoderne gas- en dual fuel-motoren, maar kijkt ook verder dan alleen die motor. Sebastiaan: ‘‘We bedenken continue slimme oplossingen op basis van de nieuwste technologieën, waarbij we het schip in zijn geheel optimaliseren. Hiervoor hebben we recent in Italië het Wärtsilä Hybrid Centre geopend. Denk bijvoorbeeld aan elektrische of hybride voorstuwing en aan uitlaatgaswassystemen. Zo komen we tot oplossingen die segment- en applicatieafhankelijk zijn. Keyword daarbij is systeemintegratie, waarbij efficiency leading is: doelen behalen tegen de laagste totale kosten. Dat is beter voor onze klanten, maar ook voor de samenleving.’’

Stap voor stapStapsgewijs efficiënter varen en emissies terugdringen:

1.

Breng de energiebehoefte van het schip omlaag. Haal weg wat je niet nodig hebt, verbeter de rompvorm, knoop een zeil aan, enzovoort.

2.

Kies motoren met een hogere efficiency.

(Een weetje: Wärtsilä produceert de zuinigste dieselmotor ter wereld.)

3.

Gebruik waar mogelijk transitiebrandstof die zo min mogelijk milieu-impact heeft.

MEER WETEN?


Contact

Sebastiaan Bleuanus

General manager Research Coordination & Funding portfolio, Technology Strategy & Innovation bij Wärtsilä

DEEL DIT BERICHT