Proactieve service met Artificial Intelligence

Artificial Intelligence, oftewel AI kan veel sneller dan een mens afwijkingen constateren, maar om waarde voor onze klanten te bieden moet de afwijking geduid worden en oplossingen aangereikt worden. De AI legt maakt het mogelijk dat onze experts meer tijd kunnen besteden aan het interpreteren van de afwijking en het formuleren van een oplossing. Hier ligt de focus en toegevoegde waarde van AI. De AI leert van de kennis van onze experts, zodat ook gevoeligheid van de AI verbetert terwijl valse alarmen afnemen; de gebruikte techniek hiervoor heet machine learning.

WAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE?

De term 'kunstmatige intelligentie', vaak aangeduid als AI, werd in 1956 het eerst gebruikt door John McCarthy, informaticus aan Stanford. AI staat voor het vermogen van een computerprogramma om te leren. Het idee is om machines te bouwen die net als mensen kunnen leren, en die vervolgens in staat te zijn te ‘denken’ en te handelen op basis van wat ze geleerd hebben.

WAT IS MACHINE LEARNING?

Machine learning (ML) is een toepassing van AI in de hedendaagse industrie, waarbij algoritmen worden gemaakt. Die helpen de computer bij het verzamelen van informatie. Zo leren ze één-op-éen van gegevens, zonder vooraf geformuleerde logica te gebruiken. De prestaties van ML-algoritmen verbeteren naarmate ze vaker worden bijgestuurd.

WAT IS ML ALGORITMEN?

De AI uit artikel bestaat uit verschillende ML-algoritmen. Meestal bestaat een ML-systeem uit drie hoofdonderdelen:

  1. het model dat de voorspellingen maakt
  2. de parameters die door het model worden gebruikt om inputdata te wegen en
  3. de ‘expert’ die de parameters aanpast op basis van het vermogen van het model om de juiste uitkomst te voorspellen.

Het analyseren van equipment aan boord van een schip vindt veelal plaats op basis van rule based methodes. Een voorbeeld: de uitlaatgastemparatuur mag niet boven de X aantal graden zijn bij een bepaalde belasting van de motor. De Wärtsilä engineer wordt hiervan op de hoogte gesteld als dit limiet wordt overschreven en gaat vervolgens met de klant in gesprek over de oplossing. Het instellen van limieten is veelal handmatig werk. De limieten zijn afhankelijk van de omgevingsfactoren van waar de motor zich bevindt zoals brandstof, luchtvochtigheid in de engineroom etc.

AI leert het gedrag van de omgevingsfactoren van iedere motor specifiek in iedere unieke setting. Deze slimme technologie levert hierdoor minder handmatig werk op. Dit betekent niet dat er minder Wärtsilä engineers nodig zijn, maar ondersteunt juist om nog meer in data te verdiepen en de klant beter van dienst te zijn. Het brengt nieuwe inzichten waar Wärtsilä experts mee aan de slag kunnen.

"De nieuwe mogelijkheden en het nog hogere serviceniveau openen de deur naar nieuw bedrijfsmodellen."

Sneller en breder

Een groot voordeel van AI is dat het gevoed kan worden met gegevens die sensoren verzamelen. Een afwijkende meting kan al gemarkeerd worden als voorbode van een probleem. Collaboratie apps zorgen ervoor dat samen met de klant kan worden gewerkt om tot de kern van het probleem te komen. Dit doen we door Wärtsilä experts direct te laten communiceren met de scheepsbemanning in context van de onregelmatigheid. Een dergelijke datagestuurde aanpak kan worden uitgebreid op verschillende soorten equipment.

Pilot bij Royal Caribbean Cruise Lines

AI is voor de industrie nog relatief nieuw, toch heeft Wärtsilä al een kleinschalige pilot uitgevoerd bij Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL). RCCL staat bekend als een voorloper op het gebied van digitalisering. Tot nu toe hebben de algoritmen samen met de engine experts veel potentiële problemen gedetecteerd welke anders verborgen zouden blijven. Daardoor kon de bemanning tijdig in actie komen om te voorkomen dat er alsnog problemen ontstonden.

Binnenkort zullen ook andere klanten ervaren dat de nieuwe technologieën de prestaties van onze equipment in het veld aanzienlijk verbeteren. De nieuwe mogelijkheden en het nog hoger serviceniveau zetten de deur open naar nieuwe bedrijfsmodellen.

Meer weten
over AI?

John Kop

Digital Product Owner in Digital Development

Asset Management


Frank Velthuis

Director of Digital Development

Asset Management

"Als we de intelligentie van AI op intelligente wijze combineren met de kennis die onze experts hebben, zullen we het eerste servicesysteem van de toekomst bouwen."

DEEL DIT BERICHT