SHIPATHON 2018


Zeeschepen
weer een stuk
slimmer dankzij
Shipathon

“Deze nautische hackaton was een heel bijzondere ervaring en heeft geweldige ideeën opgeleverd.”

Drie uitstekende ideeën om zeeschepen slimmer, schoner en efficiënter te maken zijn door de jury verkozen tot winnaars van de Shipathon. Tijdens deze maritieme hackathon op 9 en 10 november kwamen 100 enthousiastelingen bijeen in Undercurrent, Amsterdam. Zij bogen zich in een figuurlijke zeemijl van 18 uur en 52 minuten over drie uitdagingen. In 16 teams bedachten de enthousiaste deelnemers oplossingen voor drie challenges. De eerste editie van de Shipathon was daarmee een groot succes.

Winnaars

In de challenge van Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat stond centraal welke nieuwe soorten data benodigd zijn om het scheepvaartverkeer op de Westerschelde nog efficiënter en slimmer te maken. “Al jullie ideeën hebben ons positief versteld doen staan en jullie zijn wat dat betreft allemaal winnaars. Maar team STTL heeft een concept ontwikkeld dat wij misschien morgen al in de praktijk kunnen brengen! Het is het meest innovatieve concept.”, zegt jurylid Paul Meijer van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij de prijsuitreiking. Team STTL analyseerde beschikbare big data om tot een oplossing te komen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Team E-SHIPS is de trotse winnaar van de challenge waarin het ging om een concept voor een emissieloos schip dat over precies tien jaar moet kunnen varen van de Engelse haven Tilbury naar de Haven van Amsterdam. Zij ontworpen een concept voor een schip dat vaart op ammoniak. Hiermee wonnen ze een echte wellness-prijs: een rondvaart in de HotTug in Rotterdam. Hun idee is volgens jurylid Roel de Graaf van Netherlands Maritime Technology (NMT) een terechte winnaar, omdat “beide teams de opdracht goed hebben uitgevoerd, maar de haalbaarheid van het idee van Team E-SHIPS is een stuk hoger”.


Voor de reders is het belangrijk dat efficiënt varen goed aansluit op de logistieke behoefte. In de challenge van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) stond het optimaliseren van de vaarbeweging centraal. “De ideeën zijn goed en vernieuwend, beide ideeën hebben positieve en uitdagende kanten”, zegt jurylid Annet Koster van de KVNR. “We hebben team Multiple Choice tot winnaar verkozen, omdat het idee verschillende systemen voor just-in-time varen samenbrengt in één platform. Dat maakt de zeevaart veel efficiënter.” Het winnende team gaat er vandoor met een sessie blokarten op het strand om lekker uit te waaien na de nautische mijl van de Shipathon.

“Een van de belangrijkste uitkomsten van dit event was de kracht van collegiale samenwerking.”

Initiatief

De Shipathon is een uniek initiatief van NMT, in samenwerking met KVNR en met expertise van de HackathonFactory. Tijdens deze eerste editie werden de deelnemers, studenten én young professionals, samengebracht in teams om onder leiding van mentoren (waaronder Teus van Beek, General Manager Ecosystem Innovation en Tinus van Vugt, Sr. Instructor van het Wärtsilä Land & Sea Academy) en procesbegeleiders een innovatieproces te doorlopen. Hierbij bedachten ze oplossingen om zeevarende schepen slimmer te maken. Naast eerder genoemde partijen werd de Shipathon mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat, silver sponsors Royal IHC, Bosch Rexroth, Damen Shipyards Group, Feadship, Wärtsilä, Pon Power / RH Marine / Bakker Sliedrecht / Bolier / MAN Rollo en bronze sponsors Alewijnse Marine, KRANENDONK Smart Robotics, Port of Amsterdam, Flex-It Rent en media partner Navingo. Ook de Samenwerkende Maritieme Fondsen: Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Helden der Zee Dorus Rijkers Fonds, Stichting Ondersteuningsfonds NISS hebben dit initiatief ondersteund.


De volgende editie van de Shipathon zal in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden.

“Maritieme technologie verandert langzaam in ‘smart marine vision’, waarbij autonome schepen binnen een digitaal ecosysteem zullen gaan varen.”

Themis Melissaris, Expert Hydrodynamics - Propulsion Performance Wärtsilä, was een van de deelnemers van de Shipathon en deelt zijn ervaring met ons.

Het was een grote eer om aan de allereerste editie van Shipathon deel te nemen. Meer dan 100 mensen, drie uitdagingen, meer dan 24 uur in totaal. Het samenstellen van een team met nieuwe mensen die je net een paar minuten geleden hebt ontmoet, 18 uur en 52 minuten samenwerken aan een uitdaging die te moeilijk lijkt om in slechts een paar uur tijd opgelost te kunnen worden. Deze nautische hackaton was een heel bijzondere ervaring en heeft geweldige ideeën opgeleverd.

Alle challenges waren van groot belang voor de toekomst van de maritieme sector. Elke challenge was uniek en had zijn eigen, specifieke moeilijkheden. Ons team, dat bestond uit twee studenten en twee ‘young professionals’, koos de eerste challenge van Rijkswaterstaat. In deze uitdaging heeft Rijkswaterstaat de missie om de veiligheid, betrouwbaarheid en concurrentiekracht van de vaarwegen in de Westerschelde op peil te houden, met het oog op autonome schepen en digitalisering van de scheepvaart.

Maritieme technologie verandert langzaam in ‘smart marine vision’, waarbij autonome schepen binnen een digitaal ecosysteem zullen gaan varen. Autonome scheepvaart kan operationele kosten verlagen en menselijke fouten elimineren. Met de technologie van nu is het nog maar de vraag of - of zelfs onmogelijk – we de veiligheid en efficiëntie van schepen kunnen handhaven. De belangrijkste vraag van Rijkswaterstaat was daarom hoe we de veiligheid in stand kunnen houden of zelfs vergroten wanneer de eerste autonome schepen op de Nederlandse waterwegen, en vooral het kritieke gebied van de Westerschelde, gaan varen.


Met de huidige situatie in het achterhoofd, waarin een tekort bestaat aan verzamelde gegevens en aan geautomatiseerde systemen in schepen en we te maken hebben met slechte communicatie van schip naar schip en van schip naar wal, plus een gebrek aan ervaring met nieuwe, slimme technologieën, kwam ons team met het idee ‘e-navigatie’. E-navigatie is niet nieuw en er zijn in de literatuur veel discussies en theorieën te vinden. De Westerschelde is echter een gebied dat een pioniersrol kan spelen bij het slim beheren en controleren van waterwegen. Er zijn al sensoren geïnstalleerd en elke dag worden er veel gegevens opgeslagen maar nog steeds worden deze niet volledig benut. Ons eerste doel was dus om duidelijk te maken dat zelfs een snelle analyse van de bestaande data al veel informatie kan geven over verkeerscontrole en -beheer.


Verder hebben we een futuristisch idee voorgesteld voor een ideale controle en beheersing van het verkeer in de Westerschelde, ervan uitgaande dat er dagelijks autonome schepen in het gebied varen. Het idee is om alle gegevens van schepen (in eerste instantie van AIS, locatie, schip-ID en snelheid) en van andere bronnen (watergegevens, weergegevens, getijdenbewegingen, etc.) te verzamelen in een Common Maritime Data Structure en deze samen te brengen in een Shore Control Center (SCC), waar gegevensanalyse en -processen zullen plaatsvinden. Vervolgens kan de SCC de schepen voorzien van routesuggesties (tactische route-uitwisseling) of zelfs pure data voor dynamische trajectvoorspellingen (realtime besluitvorming). En om de situatie nog beter te kunnen beoordelen, kan ook ‘augmented reality’ worden gebruikt. De communicatie tussen wal en schepen kan plaatsvinden met behulp van verschillende soorten technologieën, afhankelijk van de kosten en het niveau van de benodigde communicatie (van VHF-gegevensuitwisseling, een direct haalbare en goedkope optie, tot gegevensuitwisseling per satelliet voor wereldwijde dekking). Een ideale verkeerscontrole zou de scheepscapaciteit van de Westerschelde met meer dan 35% kunnen verhogen als we afgaan op een ruwe vergelijking tussen de gegevens die we vanaf augustus 2017 hebben ontvangen en een ideale situatie met platooning van schepen.


Een van de belangrijkste uitkomsten van dit event was de kracht van collegiale samenwerking. Hoe krachtig kan een groep mensen zijn als er geen concurrentie of jaloezie bestaat en iedereen voor elkaar en hun persoonlijke en wederzijdse groei samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Het was indrukwekkend om te zien hoe we van het ‘hoe beginnen we’-moment tot het ‘zo hebben we gewonnen’-moment kwamen. Een paar uur de tijd hebben om zo'n uitdaging aan te gaan lijkt in het begin misschien onmogelijk, maar uiteindelijk kun je met goede communicatie en samenwerking tussen de teamleden geweldige dingen bereiken. Dat is precies wat er met ons team gebeurde. We wisten eerst niet waar we moesten beginnen, maar uiteindelijk kwamen we met het beste idee voor de uitdaging van Rijkswaterstaat, waarbij de bijdrage van alle leden van cruciaal belang was.


Tot slot wilden we als team benadrukken dat we niet moeten wachten op slimme technologieën en slimme schepen, maar dat we in de voorhoede echt actie kunnen nemen. Gebieden zoals de Westerschelde, waar technologische apparatuur beschikbaar is, kunnen eenvoudig worden voorbereid op de verschuiving naar slimme scheepvaart. Dergelijke gebieden moeten klaar zijn en in staat zijn om slimme en autonome schepen binnen te laten. Zo'n stap vergroot niet alleen de veiligheid en betrouwbaarheid van het gebied, maar ook de concurrentiekracht. Dit kan van de Westerschelde een van de drukste waterwegen van Europa en vervolgens van de wereld maken, met een enorme impact op de Nederlandse maritieme en scheepvaartindustrie en economie in het algemeen.

DEEL DIT BERICHT