VAN OORD


Jubilaris Van Oord
over vijf jaar strategisch partnerschap

“Ik ben trots op waar we nu staan, klaar voor nog eens 150 jaar Van Oord.”

Praten over wat er niet goed ging, ervan leren en vertrouwen is een voorwaarde

Van Oord (baggeren, offshore olie en gas en offshore wind) bestaat 150 jaar én is vijf jaar strategisch partner van Wärtsilä. Dat eerste is een hele verdienste; dat tweede was een bewuste keus. Jorn Bertens, category manager Ship Management Department bij Van Oord vertelt.


Wat kenmerkt Van Oord?

Van Oord is een familiebedrijf met een lange historie – dit jaar bestaan we 150 jaar. Omdat we die historie willen voortzetten, werken wij vanuit een langetermijnvisie. Voor de Ship Management Department uit zich dit in de woorden partnership, total life cycle focus, ‘continuous improvement’ en duurzaamheid; dat laatste zowel in de zin van schoner en zuiniger, maar ook in de betekenis van langlopend en blijvend. Voor ieder bedrijf zijn de geldstromen belangrijk, maar wij kijken verder dan alleen de prijzen van losse onderdelen of stukjes service; we streven actief naar duurzame relaties met onze leveranciers.


Waar komt die behoefte aan duurzame partners vandaan?

Zo’n vijf jaar geleden hebben we ons inkoopbeleid en onze kosten kritisch bekeken en concludeerden vervolgens dat dat anders moest. We kochten versnipperd in bij veel verschillende partijen. Dat is niet efficiënt én dat is niet overeenkomstig onze langetermijnvisie van duurzame samenwerking. We besloten toen te kiezen voor een veel kleinere groep leveranciers, met wie we strategische partnerschappen wilden afsluiten. In de praktijk gingen we van een paar duizend naar nog maar twintigtal key leveranciers, een daarvan is Wärtsilä.


Wat kenmerkt de samenwerking met Wärtsilä?

We kijken samen naar de toekomst, we delen die langetermijnvisie. Dat geeft een heel andere betrokkenheid. Door nauwe samenwerking en goed op elkaar afgestemde processen wordt de doorlooptijd op dokkingen verkort en wordt de beschikbaarheid van schepen verbeterd. De indirecte besparingen in de supply chain worden gerealiseerd door gezamenlijke verbeterprocessen door te voeren. Door transparantie in het proces wordt de gehele keten efficiënter. Wärtsilä begrijpt wie we zijn, wat we doen en wat we belangrijk vinden. Voorwaarde voor het samen afleggen van zo’n pad is onderling vertrouwen. Openheid over wat je onderweg tegenkomt, hoe je dat inpast, oplost en hoe je verder gaat, de toekomst tegemoet.

Jorn Bertens, category manager Ship Management Department at Van Oord
Door het in-house Wärtsilä team bij Van Oord hebben we directe communicatielijnen en een eenduidige manier van werken.

Hoe hebben Van Oord en Wärtsilä dat verder ingericht?

We hebben gezamenlijk de processen geanalyseerd en op elkaar afgestemd, zowel op technisch, op operationeel als op strategisch niveau. Een continu verbeterproces, waarbij feedback van de werkvloer essentieel is, door nauw contact tussen onze inspecteurs en de ‘in-house’ Wartsilä Service Coordinator wordt continu feedback opgehaald. Wat niet goed ging wordt gezamenlijk besproken, verbeterd en vastgelegd in een ‘lesson learned track sheet’. Bij een volgende werkvoorbereiding worden deze verbeteringen meegenomen. Zo verlopen processen steeds beter en kunnen we de focus op de lange termijn houden in plaats van steeds brandjes blussen.


Is dat niet lastig, praten over wat er niet goed ging?

Misschien, maar dat is een voorwaarde om een strategisch partnerschap tot een succes te maken. Daardoor leren we iedere dag opnieuw. Zowel wij als Wärtsilä. Het is wel zo dat je daarvoor over en weer een open relatie moet hebben en elkaar moet vertrouwen. Dat vertrouwen en die openheid zijn niet vanzelfsprekend. Daar moet je gezamenlijk in investeren.


Hoe bepaal je wat de meest effectieve aanpak is?

Ons grootste belang is natuurlijk dat onze schepen optimaal inzetbaar zijn en niet stil komen te liggen. Onze teams zorgen samen met Wärtsilä dat motoren en voortstuwingssystemen blijven presteren. We hebben sinds 5 jaar een parts & service contract voor alle Wärtsilä-dieselmotoren en -voortstuwingsystemen aan boord van onze vloot. Voor de cutter dredgers Artemis en Athena hebben we, sinds de nieuwbouw, een power by the hour contract. Met beide contractvormen hebben we goede ervaringen en we onderzoeken gezamenlijk waar we verder kunnen optimaliseren Zo onderzoeken of we meer schepen van een power by the hour contract kunnen voorzien, waarbij Wärtsilä vanuit Finland meekijkt met de prestatie van de schepen, samen met onze bemanning en Ship Management om optimale inzet te garanderen.

“We hebben een continu verbeterproces, waarbij feedback van de werkvloer essentieel is”
This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.
“Door het continu verbeteren van processen zien we een reductie in doorlooptijden van reparaties en operationeel een lagere kostprijs per draaiuur met een verhoogde effciency.”

Wat is het resultaat van een strategisch partnership dusver?

Door het in-house Wärtsilä team bij Van Oord hebben we directe communicatielijnen en een eenduidige manier van werken. 80% van de werkvoorbereidingen zijn vooraf door Wärtsilä gedaan, zodat we alleen nog op afwijkingen hoeven te sturen. Dat scheelt enorm veel tijd. We kunnen goed voorspellen wanneer onderhoud nodig is en welke onderdelen dan nodig zijn. Dit heeft invloed op gunstigere (contract)prijzen én we hoeven minder reserveonderdelen bij ons te hebben. Hierdoor kunnen wij ons focussen op onze core business. De inzetbaarheid van onze vloot verhoogd en we zijn meer kostenefficiënt.


Wat is de grootste kostenpost?

Als je de totale kosten bekijkt van de huidige motoren, komt ongeveer 2,5% van de aanschaf van motoren, 17,5% aan onderhoud en 80% gaat naar brandstof. Brandstofreductie is dus een van de eerste zaken waar we gezamenlijk naar hebben gekeken en is een belangrijke KPI: hoe kan dat omlaag, terwijl we toch maximaal operationeel zijn? En hoe kunnen we minder CO2 uitstoten? Nieuwe schepen bouwen we met dual fuel, die varen ook op LNG. Van de oudere schepen verminderen we stapsgewijs verbruik en uitstoot.


Welke besparingen levert Van Oord momenteel met huidige dieselmotoren op?

Door het continu verbeteren van processen zien we een reductie in doorlooptijden van reparaties en operationeel een lagere kostprijs per draaiuur met een verhoogde effciency. Op dit moment vervangt Wärtsilä een aantal turbo’s van onze huidige vloot. We testen dit om te kijken welke resultaten dit oplevert. Hierbij vergelijken we een motor zonder de turbo-upgrade en eenzelfde motor met turbo-upgrade. We zien positieve resultaten. Hierdoor maken we een slag op gebied van reductie in brandstofgebruik en uitstoot.


Hoe kijk je terug op vijf jaar strategisch partnerschap?

Ik ben er trots op dat we in de vijf jaar over en weer veel vertrouwen hebben opgebouwd. Daardoor leren we permanent en worden processen steeds beter en efficiënter. Er zijn nog uitdagingen zat voor de toekomst, denk aan big data, verdere systeemintegratie, the internet of things, connected devices. Daar moeten we ook mee verder. Daarbij wordt het steeds belangrijker dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt; de juiste kennis, de juiste houding en de juiste visie. Bij Wärtsilä hebben we de juiste klik gevonden. Daar zijn we heel blij mee, zeker omdat we weten hoe stroperig processen kunnen verlopen zonder die ‘klik’.

Het was nieuw en uitdagendom een partner zo open tegemoet te treden en deze achter de schermen van je bedrijf toe te laten. Het partnership is een succes. Samen komen we verder, terwijl onze operationele performance gaandeweg verbetert. Dat is echt strategisch samenwerken. Zo blijft de focus waar het hoort: op de lange termijn en op onze zakelijke doelen.

Van Oord is nu 150 jaar en de wereld verandert sneller dan ooit. Daarom zijn dit soort partnerschappen harder nodig dan ooit. Door nauw samen te werken kunnen we sneller reageren op die veranderende wereld. Ik ben trots op waar we nu staan, klaar voor nog eens 150 jaar Van Oord.

DEEL DIT BERICHT