Vijf nieuwe
Wärtsilä
kenniscentra

Vernieuwing is Wärtsilä’s middle name, dat blijkt wel uit alle nieuw geopende kenniscentra.

Zo verhuisde begin november het Finse hoofdkantoor naar de hypermoderne Wärtsilä Helsinki Campus.

Daarnaast openden drie nieuwe centra met specifieke deskundigheid hun deuren: het International Maritime Cyber Centre of Excellence (Singapore) voor cyber security, het Acceleration Centre (Singapore) voor haveninnovatie en het Wärtsilä Hybrid Centre (Trieste) dat de mogelijkheden van duurzaam transport verder onderzoekt.

En of het niet genoeg is, bouwt Wärtsilä ook een Smart Technology Hub in Vaasa, verwachte opening: 2020.

Wärtsilä
Helsinki Campus

Het kantoor van de toekomst, zo kun je de Wärtsilä Helsinki Campus gerust noemen. Het splinternieuwe internationale hoofdkantoor is in nauwe samenspraak met de medewerkers ontworpen. Resultaat: een ruim en duurzaam gebouwd kantoor vol nieuwe technologie. Naast flexwerkplekken en concentratieplekken zijn er ook werkplekken aangelegd die uitdagen tot vernieuwing en ideeënontwikkeling. Collega’s vinden die plekken – en elkaar – via de app SmartHouse, waarmee ook storingen gemeld kunnen worden.

Sensoren meten de condities binnenshuis en passen die waar nodig aan. Gegevens over bijvoorbeeld temperatuur en energieverbruik zijn voor al het personeel inzichtelijk. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame energie:

zon, water en wind. Onderdeel van de campus is het Wärtsilä Experience Center, waar bezoekers en belangstellenden Wärtsilä-producten in bedrijf kunnen zien, bijvoorbeeld op een cruiseschip of in een energiecentrale – maar dan virtueel.

International Maritime Cyber Centre of Excellence

Het allereerste International Maritime Cyber Centre of Excellence (IMCCE) ter wereld omvat het Maritime Cyber Emergency Response Team (MCERT) en een Cyber Academy. Het IMCCE is opgericht samen met Templar Executives. Het centrum zal bijdragen aan cyberbewustzijn en reageren

op cyberincidenten.


Cyber is een belangrijk onderwerp voor de maritieme industrie. Omdat de sector kwetsbaar is bij een cyberaanval, omdat het maritieme een belangrijk onderdeel is van de infrastructuur van landen die onder vuur kunnen komen te liggen en omdat de branche te maken krijgt met regelgeving die nog in ontwikkeling is.

Het onderdeel MCERT is een internationaal platform dat bijdraagt aan de cyberweerbaarheid van het hele maritieme ecosysteem. MCERT is beschikbaar voor de hele maritieme sector wereldwijd en werkt op basis van lidmaatschap. MCERT informeert, adviseert en ondersteunt over en bij cyberaanvallen. Ook biedt het leden toegang tot het Cyber Security Reporting Portal (CSRP). Het onderdeel Cyber Academy biedt diverse cursussen over cybergerelateerde onderwerpen.

Wärtsilä Acceleration Centre

Vanuit het nieuwe Acceleration Centre werken tussen industrie, kennisinstituten en lokale partners samen aan innovatie.

Met als doel het versterken en ontwikkelen van het maritieme ecosysteem van Singapore. De opening van het centrum vloeit voort uit de overeenkomst die Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) en Wärtsilä in april 2018 ondertekenden, waarbij de partijen afspraken samen te werken aan de ontwikkeling van intelligente vaartuigen, slimme havenvoorzieningen, veiligheid en digitale versnelling.


Het eerste project van het Acceleration Centre is de ontwikkeling van de Wärtsilä IntelliTug, een sleepboot die dankzij toepassing van de allernieuwste technologieën zoals een geavanceerd radarsysteem en videoanalyse autonoom kan navigeren. De inzet van de duurzame IntelliTug moet leiden tot meer veiligheid en efficiency en minder werkdruk in de haven. In de loop van 2019 zal Wärtsilä samen met ontwikkelpartners MPA en PSA Marine de IntelliTug testen in de drukke wateren van Singapore.


Vanuit het Acceleration Centre legt Wärtsilä verbindingen tussen belangrijke partners om zo te komen tot structurele verbeteringen voor de haven van Singapore – Wärtsilä’s Smart Marine Ecosystem wordt zo wel heel tastbaar. Singapores staatssecretaris van Transport en Gezondheid Lam Pin Min is blij met deze ontwikkeling: ‘Dankzij projecten als het Acceleration Centre ontstaan nieuwe concepten die bijdragen aan de efficiency en de toekomst van onze haven.’

Wärtsilä Hybrid Centre

In het Italiaanse Trieste opende Wärtsilä het eerste Hybrid Centre ter wereld. Van hieruit wordt verder gewerkt aan de Wärtsilä HY hybrid power module. Ook kunnen klanten hier ontdekken wat de Wärtsilä HY voor hen kan betekenen en fungeert het nieuwe centrum als opleidingslocatie.

In het centrum is alles aanwezig om de ervaring met de Wärtsilä HY zo compleet en levensecht mogelijk te maken. De verwachting is dat de mogelijkheid om de Wärtsilä HY uitgebreid te ervaren zal leiden tot een versnelde opmars van de hybride technologie in de maritieme wereld. Zo draagt dit centrum bij aan de verduurzaming van de branche.

Ook op kleine schaal draagt het centrum daaraan bij: de energie die het centrum opwekt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk van de fabriek in Trieste.


Stefan Wiik, vice president Marine Power Solutions bij Wärtsilä: ‘Met dit innovatieve Hybrid Centre laten we nog eens zien dat we de verduurzaming van onze industrie serieus nemen: we willen echt bijdragen aan meer efficiency, meer veiligheid en meer duurzaamheid.’

Smart Technology Hub

De Smart Technology Hub wordt een centrum voor onderzoek, productontwikkeling en productie en wordt op dit moment gebouwd in Vaasa (Finland). In 2020 verhuist Wärtsilä Vaasa naar de nieuwe hub, samen met de logistieke en onderhoudswerkplaatsen van Runsor. Wärtsilä investeert stevig in moderne test- en productietechnologie.

De Smart Technology Hub wordt een inspirerende omgeving voor nieuwe ideeën. Vanuit de hub werkt Wärtsilä verder aan slimme scheepvaart en een slimme energiesector. Maar dat doet het bedrijf niet alleen: de bedoeling is dat de hub functioneert als een partnercampus, waar klanten en leveranciers, startups en universiteiten samen

met Wärtsilä onderzoek doen en producten ontwikkelen.

DEEL DIT BERICHT