VOORWOORD


VOORUIT-
KIJKEN

De wereld is enorm snel aan het veranderen. Het Internet Of Things (IOT) en Industrie 4.0 tonen aan dat er sprake is van een steeds verdergaande integratie van mens, maatschappij en (bio)technologie. Ook voor ons als bedrijf betekent dit dat onze diensten en oplossingen die wij klanten willen bieden steeds meer onderdeel worden van een groter geheel. De verwachtingen van klanten worden daarmee complexer en veranderen steeds sneller.

Voor Wärtsilä is het helder dat we de klant nog meer centraal moeten stellen. Dat inzicht heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur, die beter aansluit bij deze ontwikkeling. Per 1 januari 2019 brengt Wärtsilä haar activiteiten onder in twee businesses: Wärtsilä Marine Business en Wärtsilä Energy Business. In deze nieuwe opzet kunnen we systemen veel beter met elkaar verbinden; data en materiaal, partijen, leveranciers en klanten. In deze dynamiek is Wärtsilä als een vis in het water – veranderen en anticiperen zijn voor ons constante factoren geworden. En dat alles met maar één doel: om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.


Zo kunnen we vanuit één business beter de hele lifecycle van onze producten ondersteunen, van het allereerste idee tot het allerlaatste stukje service. Voor onze klanten is dit aantrekkelijk, want we zullen hen flexibeler en sneller kunnen bedienen, met bijvoorbeeld reconditioning service van QuantiServ en motoronderdelen van QuantiParts, maar ook met geoptimaliseerde opslagtechnologie door de overname van Greensmith Energy en slimme software-integratie.


Binnen het managementteam (MT) van Wärtsilä Netherlands B.V. zijn ook veranderingen gaande. Wubbo Velvis heeft na elf jaar hard werk afscheid genomen van zijn functie als financieel directeur. Martijn Weiland neemt zijn positie over. Daarnaast treedt Lauri Tiainen als vertegenwoordiger van Marine Solutions toe tot het MT. Het derde nieuwe gezicht in het MT is Pieter Meesters, die facility management en business support in zijn portefeuille heeft. Met deze recente wijzigingen is dit nieuwe MT weer waarvoor het bedoeld is: een representatieve afspiegeling van onze Nederlandse organisatie.


De dynamiek van Wärtsilä valt ook af te lezen aan de nieuwe hubs die recentelijk zijn geopend. Met elkaar staan zij voor vernieuwing en aansluiting bij de tijdgeest. Zo heet het nieuwe Finse hoofdkantoor van Wärtsilä sinds de recente verhuizing de Wärtsilä Helsinki Campus. (Deze keuze past bij mijn visie op de toekomst van grote bedrijven, waarbij de rol van een hoofdkantoor naast besturen vooral sterk visie ondersteunend en inspirerend zou moeten zijn.) En dan zijn er nog het Acceleration Centre en het op veiligheid gerichte International Maritime Cyber Centre of Excellence (IMCCE) in Singapore, het Hybrid Centre in Trieste en het onlangs aangekonde Smart Technology Hub in Vaasa.


Vernieuwing te over! Om mee te kunnen blijven doen in alle dynamiek en met alle ontwikkelingen, is het extra belangrijk dat we allemaal goed voor onszelf zorgen. Ons programma Step Ahead helpt ons daar ook in 2019 weer bij, door de verdieping te zoeken rond de thema’s eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en balans werk-privé.


De feestdagen zijn een goede gelegenheid om elkaar, en onze dierbaren, extra in de watten te leggen en samen de gezelligheid op te zoeken. Misschien staan we ook even stil bij wat geweest is en blikken we vooruit naar wat gaat komen. Ik wens u veel moois en goeds toe; voor de komende tijd en voor 2019. Ook de mensen die met de feestdagen aan het werk zijn, verdienen dezer dagen een extra thumbs up.


Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019!

Frank Kevenaar

Managing Director, Wärtsilä Netherlands B.V.

“Vernieuwing te over! Om mee te kunnen blijven doen in alle dynamiek en met alle ontwikkelingen, is het extra belangrijk dat we allemaal goed voor onszelf zorgen.”